Aanmelden lidmaatschap

 Gepubliceerd door op 28 november 2012
 

Meldt u aan als lid van de Harense Historische Kring Old Go!
Naast uw ondersteuning van de vereniging, ontvangt u als lid ook drie keer per jaar ons tijdschrift Harens Old Goud. Bovendien kunt u gratis meedoen met de jaarlijkse excursie en interessante lezingen bijwonen.

Lidmaatschap mogelijkheden zijn:

  • Persoonlijk lid (één persoon) € 17,50 per jaar
  • Gezinslidmaatschap (meerpersoons huishouden) € 27,50 per jaar
  • Donateur vanaf € 10 per jaar

Uw lidmaatschap of donateurschap kan op elk moment ingaan. Vragen over het lidmaatschap kunt u stellen via Contact.

U kunt zich aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen en op Verzend te klikken. 

Uw gegevens worden naar de ledenadministrateur verzonden. Van de inschrijving krijgt u een bevestiging. Voor de contributiebetaling heeft de automatische incasso de voorkeur. De machtiging hiervoor maakt deel uit van het inschrijfformulier.

Aanmeldingsformulier Old Go
* verplichte gegevensOndergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de Harense Historische Kring Old Go om het jaarlijkse contributiebedrag van onderstaand rekeningnummer af te schrijven

In het volgende vak kunt u bij een gezinslidmaatschap informatie over gezinsleden vermelden. Ook kunt U aangeven of u een actieve rol wilt spelen in één van de werkgroepen van Old Go.

Controleer svp alle gegevens en klik op Verzend