De gedempte vijver aan de Terborgsteeg

 Gepubliceerd door op 23 december 2012
 

In het septembernummer 2012 van Op de Hoogte werd gevraagd naar de plaats van de vijver op onderstaande foto.

Afbeelding 1: waar is deze vijver?

Er kwamen flink wat reacties binnen: iedereen wist te vertellen dat het een vijver bij de Terborgsteeg was. Over de lokatie was geen eenduidigheid: de meesten plaatsten de vijver aan de noordelijke hoek Terborgsteeg – Onnerweg (sinds 1963 Jachtlaan). Een lezer plaatste de vijver aan de oostelijke kant van de Onnerweg. Twee lezers wisten te vertellen dat er iemand in de vijver verdronken zou zijn, bij verder vragen bleek het over verschillende jaren en personen te gaan.

Allemaal vragen; tijd om eens verder te zoeken.

Allereerst zoeken we in de bestaande fotoarchieven. Op afbeelding 2 is de nog bestaande villa noordelijke hoek Terborgsteeg en Onnerweg te zien.  Voor de villa is er een weelderige begroeiing waarvan niet duidelijk wordt of dat tot de tuin behoort of een vijver is. De Onnerweg lijkt hier een zandpad. Er is nog een foto van dezelfde villa (afbeelding 3). Hierop is wel duidelijk te zien dat er een vijver ligt. De foto’s zijn in ongeveer 1930 gemaakt.

Afbeelding 3: hoek Terborgsteeg – Onnerweg
Bron: noordnl.nl

Afbeelding 2: hoek Terborgsteeg – Onnerweg
Bron: Groninger Archieven

 

Afbeelding 4: Onnerweg doorlopend in de Terborgsteeg
Bron: collectie E. Vos

Verder is er nog een prentbriefkaart opgedoken waarop is te zien dat de Onnerweg met een bocht doorloopt in de Terborgsteeg en dat de Onnerweg afbuigt als een smallere weg. Dat kan corresponderen met het lichte pad voor de dubbele villa van afbeelding 1.
De villa’s op deze prentbriefkaart zijn er nog en bevinden zich aan de oostkant van de Jachtlaan.

 

 

Als we een plattegrond uit 1953 erbij pakken kunnen we constateren dat de fotograaf op positie x moet hebben gestaan en de foto in noordoostelijke richting heeft gemaakt over de vijver. De dubbele villa op de achtergrond is er nog: Jachtlaan 14 en 16. Het lichte pad voor de villa’s moet de Onnerweg zijn.
Het weggetje in het verlengde van de Terborgsteeg en het woonhuis ernaast moeten de Jessicahoeve zijn geweest. Op die plek is de sporthal De Bam gebouwd.
De fotograaf van van de prentbriefkaart (Afbeelding 4) moet ook op positie x hebben gestaan en de foto in zuidoostelijke richting hebben genomen. Het plantsoen is goed afgezet; het moet dus wat later in de tijd geweest zijn. De Jessicahoeve staat op geen van beide foto’s.

Afbeelding 6: krantenartikel van 20 augustus 1968

Dan zoeken we in het krantenarchief van Nieuwsblad van het Noordenof er iets over de vijver te vinden is. In de krant van 20 augustus 1968 is een bericht opgenomen over het dempen van het “vijvertje Jachtlaan” (afbeelding 6). De vijver is gedempt in het jaar dat de sporthal de Bam werd geopend. Men wilde de omgeving kennelijk een beetje opknappen.
Over verdrinking is in het Nieuwsblad van het Noorden niets terug te vinden.
Een lezer betwist de beweringen van verdrinking en oppert dat het waarschijnlijk een verhaal was om kinderen van de vijver weg te houden.
Hij noemde de vijver “een spannend, haast mystiek plekje, met groene en modderige oevers, rietkragen en bomen en struiken er langs”.

Over de lokatie en het lot van de vijver is nu voldoende duidelijkheid; over eventuele verdrinkingsgevallen minder.

Dick Schaap

Heeft u nog wat te vertellen over de vijver aan de Terborgsteeg? Aarzel dan niet om hieronder een reactie achter te laten.

 ###

Wilt u meer weten over Haren of Old Go? Neem dan eens een kijkje bij Artikelen of ga voor meer informatie over Old Go naar Over Ons.

  2 reacties aan “De gedempte vijver aan de Terborgsteeg”

 1.  

  Hallo Dick,

  Ali Bakker heeft deze foto van ons gekregen.
  Ons gezin heeft in dat huis recht tegenover het vijvertje gewoond van 1940 tot 1967, Onnerweg 6, later bekend als Jachtlaan 14.
  Wij speelden altijd bij het vijvertje, of op het groene weitje op de hoek tegenover het witte kerkje, genaamd het Citroentje.
  In de winter gingen we er schaatsen,sleetje rijden vanaf de hellende oever en als het ging dooien wakje lopen.
  Leuke tijden beleeft met de buur kinderen, wij als familie de Bie met van der Veen, Holthuis, Bert Jansen van de Jessica Hoeve, Venhuizen, Mol, Jansonius, kleinkinderen van Burmann en later kinderen van Dokter Oterdoom.
  Onvergetelijke tijden, fantastische jeugd.

  In 1967 is ons gezin naar Twello, waar onze ouders een andere fabriek hadden gekocht, verhuisd.

  Dus de locatie is, recht tegenover Jachtlaan 14, voor de Villa van Prof.G.Anders.

  Hartelijke groeten,

 2.  

  Hallo Jos,

  Ja, dat was geweldig toen ik de foto van je kreeg in jullie theetuin in Twello
  Ik had al vaak gehoord van de vijver en had geen afbeelding ervan.
  En dat ik die in een theetuin kreeg bij Twello was erg leuk.
  Dick heeft het mooi uitgewerkt en we vonden het leuk om reacties van de lezers te vragen.
  Er is nog steeds een exemplaar van ons blad Op de Hoogte naar jullie onderweg waar de vraag in staat. Door ziekte is dit vertraagd.

  Leuk je verhaal en bedankt,
  Ali Bakker