Copyrights

 Gepubliceerd door op 12 juni 2012
 

Deze website is eigendom van de Harense Historische Kring Old Go en wordt gerund door vrijwilligers. De informatie en teksten die op deze site verschijnen zijn geplaatst voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Het bestuur van de Harense Historische Kring Old Go heeft geprobeerd alle rechthebbende van het door ons gebruikte beeld- en tekstmateriaal te achterhalen. Een ieder die meent rechten aan de gebruikte beelden en teksten te kunnen ontlenen, wordt verzocht contact op te nemen met het bestuur via de Contact pagina.

Niks van de inhoud van deze site mag worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geplaatst, uitgezonden, bewaard, verkocht of verspreid, zonder een voorafgaande geschreven toestemming van de copyrighthouder. Het veranderen van de inhoud of het gebruik van de inhoud voor wat dan ook anders als eerder vermeld is verboden. Verzoeken voor het heruitgeven van de inhoud en voor het gebruik van citaten of gedeeltes van de inhoud moeten gericht worden aan het bestuur van de Harense Historische Kring Old Go via de Contact pagina.