Boeken en artikelen over de geschiedenis van Haren

 Gepubliceerd door op 12 juni 2012
 
Publicatie aanwezig in het Bezoekerscentrum Old Go.
Auteur(s) Titel Plaats Jaar
Adang, O.; Alberts, W.; Arkel, D. van; Hans Regterschot, H. Er is geen feest: de overheidsreactie op Project X Haren – Deelrapport 1 Haren 2013
Aiking, H.R. Speurtocht door de zeven poorten van Harens oude kerk Rotterdam 2008
Albada, M. van Vijfduizend jaar overleven op de rand van de Hondsrug – kroniek van een streekje in Midlaren Groningen 2006
Alblas, H. Een kerk in uitbouw: de Gereformeerde Kerk van Haren tussen 1886-1918 Haren 2003
Andreas, Ch. H. In en om een botanische tuin, Hortus Groniganus 1626-1966 Groningen 1976
Andringa, T.; Both, N. de Stille getuigen van vervolging, verzet en verraad – gedenkwaardige plaatsen in Groningen en Haren Assen 2010
Bakker, H. Bakker Bakker in Glimmen – een geschiedenis van het bakkersbedrijf bakker Bakker in Glimmen 1940-1968 2017
Bakker, J.A. Het Hunebed G1 te Noordlaren
in: Groningse Volksalmanak 82-83, pag. 115-199
Groningen 1984
Bakker, J.P. e.a. Haren – Van vroeger tot nu Haren 1979
Baks, P. ‘Een grensgeval’ – archeologisch onderzoek naar het blokhuis Weerdenbras (Gr.) (1505-1516)
in: Paleo-aktueel; vol. 4 (1993), pag. 154-158
Groningen 1993
Baks, P. Weerdenbras – een laat-middeleeuwse versterking in de provincie Groningen
in: Paleo-aktueel; vol. 1 (1989), pag. 126-130
Groningen 1989
Banga, F.E. Verdwenen plekjes – Haren 1900-1975 Groningen 1981
Banga, F.E. Helpman: eens een buurtschap onder Haren Groningen 2003
Bekenkamp, H.J.C. Hartelijk welkom, Majesteit Haren 1990
Harener Historische Kaart Haren 2008
Bekenkamp, H.J.C. Iets te vieren – Astoria, sinds 1961 Groningen 2011
Bekenkamp, H.J.C. Toelichting op de Harener Historische Kaart Haren 2008
Bekenkamp, H.J.C. Bezetting en Bevrijding van Haren 1940 – 1945 Haren 1995
Bekenkamp, H.J.C. Molen “De Hoop” Haren Haren 2011
Bekenkamp, H.J.C. Waarom zoudt gij wachten met buiten wonen, tot gij binnen zijt Muiderberg 1999
Bekenkamp, H.J.C. Wij varen op volle kracht vooruit Haren 1989
Berlage, H.P.; Keppler, A.; Kromhout, W. Arbeiderswoningen in Nederland: vijftig met rijkssteun onder leiding van architecten, uitgevoerde plannen, met de financieele gegevens Rotterdam 1921
Beumer, R. De Poll; verhaal van een golfclub en een landgoed Groningen 1985
Biezeveld, G.; Schaafsma, C. Een ontdekkingsreis door het beekdal van de Drentsche Aa : historische plaatsen in het landschap tussen Haren, Glimmen, Eelde en Paterswolde 2015
Blijham, G.; Buursma, A. Hortus Haren – Ontstaan en ontwikkeling van de Hortus vanaf 1626 Haren 2018
Bloemink, H. Van verdwenen winkels en andere dorpsverhalen (2 delen) Groningen 2001
2004
Bluyssen, J.A.M.J. Officieele gids van Groningen met Haren en Eelde, aanwijzende de ligging van alle straten, instellingen, verkeersregelen enz.: met duidelijke kaarten Groningen 1938
Boekema, E. Frieseveen, natuurgebied tussen Haren en Paterswolde Haren 2019
Boeles, J. Boerwerken, boermarkt, bouw- en intrekkeltijd te Noordlaren
in: Groninger Volksalmanak 1847, pag. 99-108
Groningen 1847
Boland, J.; Bavinck, F. Haren verbeeld! Bezienswaardigheden en bijzondere plekjes in Haren: impressies in poëzie en proza Haren z.j.
Bos, A.M.E. Het klooster Yesse in Essen Haren 2002
Bos, A.M.E. Yesse door de eeuwen heen Haren 2014
Bos, H. Haren en Omstreken Haren 1920
Bremer-Bakker, H. Rondom het haventje in Haren Bedum 2001
Brink, G. van den; Hulst, M. van; Maalste, N.; Peeters, R.; Soeparman, S. Project X in Haren Amsterdam 2013
Brink, G. van den Hoe Dionysos in Haren verscheen: maatschappelijke facetten van Project X Haren – Deelrapport 3 Haren 2013
Brinks, M. Het Scholtenhuis 1940-1945 – Deel 1: Daden Bedum 2009
Broek, J. van den Een kronkelend verhaal – nieuw licht op de oude Hunze Assen 2011
Brood, P.; Huussen, A.H. Nieuwe Groninger encyclopedie; 3 delen Groningen 1999
Brounen, Fred T.S.; Niekus, Marcel, J.L.Th. Een ‘exotische’ vuurstenen bijl uit Glimmen
in: Paleo-Aktueel, vol. 13 (2002), pag. 49-52
Groningen 2002
Bruinenberg, J. Glimmer’lei – de mooiste verhalen van 25 jaar Glimmer’lei 2007
Bulder, E.A.M. Haren tussen Hunze en Aa – geschiedenis van de Harener waterstaat Haren 1987
Bunskoeke, D.M. Molens tussen stad en d’olde lantschap Haren 1984
Bunskoeke, E.J.; Bunskoeke, D.M. Van rails en rangeren Haren 1985
Buurtvereniging Ons Belang Van Tuindorp tot Oosterhaar Haren 1990
Cohen, M.J. Twee werelden: You only live once – hoofdrapport commissie ‘Project X’ Haren Haren 2013
Deterd Oude Weme, M.G.A. Landschapsgenese van het Gorechter Hunzedal – Reconstructie en ontwikkeling van het Esser corpus- en provincieland (1215-1766) Groningen 2015
Dijk, J. van; Boeschoten, T.; Tije, S. ten De weg naar Haren: de rol van jongeren, sociale media, massamedia en autoriteiten bij de mobilisatie voor Project X Haren – Deelrapport 2 Haren 2013
Dijkstra, C.E. Het vrouwenklooster Essen
in: Groningse Volksalmanak 1976-1977, pag. 7-27
Groningen
Drenth, E.; Prummel, W. De versieringswijze van twee TRB-potten uit hunebed G2 (Glimmer Es, gemeente Haren (Gr.)
in: Paleo-Aktueel, vol. 17 (2005), pag. 63-68
2005
Ekhart, J.; Nijman, R. Anno Smith, keramist – De grote gevelversierder Groningen 2015
Elerie, J.N.H.; Overdiep, G. Tien eeuwen Hunze; renaissance van een oerstroomdal Groningen 1997
Fennema, F.R. Zie naar ons; 50 jaar Doopsgezind gemeenteleven in Haren Haren 2012
Flikkema, B. Bezocht abt Emo klooster Yesse? Lag Yesse op Emo’s route? Wat betekende de Hondsrug voor Emo en voor het klooster Yesse? Haren 2013
Flikkema, B. De eerste jaren van Yesse. Over de stichting, filiatie en naamgeving van het cisterciënzer vrouwenklooster in Essen Haren 2016
Flikkema, B. Het refugium van klooster Yesse : kloosterzusters uit Essen in de Groninger Herestraat Haren 2015
Flikkema, B. Hille Coenders en de reformatietijd – Een verwarrend eind aan het oude geloof in klooster Yesse te Essen Haren 2017
Flikkema, B. Klooster Yesse: Capita Selecta uit een ver en minder ver verleden Haren 2016
Flikkema, B. Over een bisschop, een rector en een klein klooster niet ver van Groningen: de waarschijnlijkheid van Yesses wijding in 1216 Haren 2015
Flikkema, B. Tot een’ge arbeid ongeschikt – De bewoners van het cisterciënzer vrouwenklooster Yesse Haren 2011
Flikkema, B. Turfgraven en bidden: aanwezigheid en sporen in Kropswolde van het vrouwenklooster Yesse te Essen Haren 2014
Formsma, W.J. e.a. (red.) Geschiedenis van Groningen,
Deel 1 Prehistorie en Middeleeuwen
Deel 2 Nieuwe tijd
Deel 3 Nieuwste tijd tot heden
Zwolle 2009
Gielen, H. Op een haar na eeuwig schaak – Geschiedenis Schaakclub Haren 1915-2010 Haren 2011
Giffen, A.E. van Een dubbele grafheuvel uit den steen- en bronstijd te Harendermolen
in: Verslag van het Museum van Oudheden te Groningen over 1922, pag. 41-57
Giffen, A.E. van Opgravingsresultaten in 1927, 1: Het Onner rijengrafveld
in: Verslag van het Museum van Oudheden te Groningen over 1928, pag. 28-32
Giffen, A.E. van Opgravingsresultaten in 1927, 2: Het Onner bekergraf
in: Verslag van het Museum van Oudheden te Groningen over 1928, pag. 32-35
Goslinga, M. Bedrijvigheid in de gemeente Haren – van omstreeks 1800 tot 2000 Haren 2008
Gouwetor, F.J. Vrijzinnig hervormde kerk en woonhuis aan de Emmalaan te Haren
in: Bouwkundig weekblad Architectura, afl. 37, 1938, pag. 305-308
1938
Groenendijk, H.A. Glimmen – een weg op de Hondsrug
in: Gronings Historisch Jaarboek 1998, pag. 122-123
Groenendijk, H.A. Een depotvondst uit de Romeinse tijd in de Appèlbergen, gem. Haren (Gr.)
in: Paleo-Aktueel 12 (2000), pag. 74-78
Groenendijk, H.A. Een rondwandeling door pre- en vroeghistorisch Haren  Haren  2016
Groenendijk, H.A. Heilig Bergje Noordlaren en Urnengrafaan de Poorthofsweg in Haren
in: Historisch Jaarboek Groningen 2002, pag. 158-160
Groenendijk, H.A.; Sanden, W.A.B. van der Een verdronken weg in het Zuidlaardermeer – verslag van een ongewoon onderzoek
in: Nieuwe Drentse Volksalmanak 124 (2007), pag. 131-187
Groenendijk, H.A.; Kooi, P. en Niekus, M.J.L.Th. Een Olde Hof te Haren (Gr.)
in: Paleo-Aktueel 8. Archeologie in 1996
Groningen 1997
Groenendijk, H.A.; Thiemann, B. De biotoop van klooster Yesse in Haren – Structuur- en architectuuraspecten van een kloosterterrein
in: Historisch Jaarboek Groningen 2016
Groenendijk, H.A.; Woldring, H. Yesse’s voorganger – Oud akkerland onder kloosterterrein in Essen (Haren, Gr.)
in: Paleo-Aktueel 23 (2012), pag. 65-72
Groningen 2012
Haan, J.B.H. de Hier ziet men uit paleizen – Het Groninger interieur in de zeventiende en achttiende eeuw Nijmegen 2005
Haartsen, A.; Brand, N. Ontgonnen verleden – Regiobeschrijvingen provincie Groningen Den Haag 2009
Ham, J.C. van; Rommers, G.M. Niet zomaar een dak – H. Nicolaaskerk Haren 1959 – 2009 Bedum 2009
Hamers, Ph.J. Tuindorp “Onnen” bij Groningen
in: Bouwkundig weekblad, jrg. 39, nr. 45, pag. 254-255
1918
Harmsen, K. IB 100 jaar. Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 1890-1990 Haren 1990
Harsema, O.H. Een gefacetteerde strijdhamer uit Noordlaren (prov. Groningen)
in: Helinium : revue consacrée à l’archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, pag. 42-45
Wetteren 1968
Havik, P.W. Bouwkunst in Haren – Rijksmonumenten in de gemeente Haren Haren 1999
Hengst, P. den Dorpen tussen Hondsrug en Hunze – ontstaan en ontwikkeling van de ‘drie Larens’
in: Historisch geografisch tijdschrift; vol. 28 (2010), afl. 2, pag. 56-67
Utrecht 2010
Hesselink, H.W. In tijden van verandering – 25 jaar Brinkschool Haren 1995
Houting, E.; Sandman H. Aan ’t waark; over oude ambachten, verdwenen en bijna verdwenen beroepen Groningen 2002
Hovingh, G.C. Over het hoofd gezien – recent gevonden beelden van een joodse familie, 1940-1945 Bedum 2009
Ketelaar, F.C.J. Driften, stegen, lanen – Straatnamen in Haren Haren 1990
Kingma, J. Tuinstad Haren – Bouwlust in de jaren ’30 Groningen 2008
Klingers, J. ‘Een redelijcke goede herberge de Punt genaemt’: de Groninger Punt te Glimmen: 18e-eeuws tolhuis blijkt 17e-eeuwse grensherberg
in: Historisch Jaarboek Groningen 2017, pag. 28-47
Koldam, E. van 200 Jaar Gemeentebestuur Haren Haren 2011
Koldam, E. van Brand meester! – de geschiedenis van de brandweer Haren Haren 2014
Koldam, E. van Julianapark – het begin van tuinstad Haren Haren 2010
Kooi, P.B. Een urnenveldvondst uit Haren
in: Groningse Volksalmanak 1972-1973, pag. 162-166
Groningen 1973
Kooi, P.B.; Groenendijk, H.A. In het hart van Middeleeuws Haren – archeologisch onderzoek in het Komplangebied
in: Historisch Jaarboek Groningen 2002, pag. 7-22
Groningen 2002
Koops, W.R.H.; Linge, A. van Het Be Quick-Stadion en zijn architect Evert van Linge Haren 2005
Kuiken, C.J. Van ‘niemandsland’ tot Meerschap: duizend jaar waterstaat in Haren bewesten de Hondsrug
in: Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis, vol. 19 (dec. 2010), afl. 2, pag. 45-56
Lanting, J.N. Hunebedden op de Glimmer es (gem. Haren)
in: Groningse Volksalmanak 1974-1975, pag. 167-180
Groningen
Lanting, J.N. De grafheuvel van Harenermolen: een nieuwe bewerking van oude gegevens
in: Groningse volksalmanak 1978-79, pag. 181-207
Groningen
Legemaat, W. Apollo 1906-2005 – muziek in Haren Haren 2007
Legemaat, W. En dat alles voor de democratie…: 50 jaar D´66 in Haren Haren 2016
Legemaat, W. Harense gemeentehuizen – een kleine geschiedenis Haren 2009
Legemaat, W. Van kwaad tot onvoorstelbaar erger – verhalen achter de namen op de gedenksteen in Haren Haren 2010
Legemaat, W.; Wieselmann-Versteeg, E. Rood in de groene parel – de geschiedenis van de sociaaldemocratie in Haren Haren 2006
Loenen, H.W.W. van Van Nicolaas tot Nederlands-Hervormd – acht eeuwen Harener dorpskerk Haren 1996
Luning, H.M. De buitenplaatsen Meerlust, Bloemert, Meerwijk – van bisschoppelijk tafelgoed tot recreatieoord Noordlaren 1980
Luning, H.M. De legende van een klok
in: Groningse volksalmanak; (1988), pag. 60-63
Groningen 1988
Luning, H.M. Geschiedenis van de Bartholomeuskerk te Noordlaren Noordlaren 1984
Luning, H.M. Haren in de 80-jarige oorlog – Van katholiek tot protestant Haren 1988
Luning, H.M. Openbare Lagere School Noordlaren, 1908-1983 Noordlaren 1983
Luning, H.M. Zij hielden de lampe staande – geschiedenis van de kerk te Noordlaren Groningen 1977
Molema, J.; Jong, M. de; Mennens-van Zeist, A. Nota Archeologiebeleid Gemeente Haren Haren 2012
Moolenbroek, J. van; Arnoldussen, S. Twee pauselijke zegels en de vroege geschiedenis van het cisterciënzer vrouwenklooster Yesse te Haren
in: Historisch Jaarboek Groningen 2018, pag. 6-15
Groningen 2018
Mout, C. e.a. Ik Zou Nog Wel Eens Willen Weten – 100 Jaar Christelijk Onderwijs in Haren, 1894-1994 Haren 1995
Naarding, J. De veldnamen van Onnen
in: Mededelingen van de Vereniging voor naamkunde te Leuven en de Commissie voor naamkunde te Amsterdam, jrg. 29, nr. 3/4, pag. 99-106
1953
Nip, R.I.A. Politie vroeger en nu in Haren Haren 1987
Nederlandse Spoorwegen Lijnwerkplaats Onnen Utrecht 1985
Neut-Legemaat, W. Slechts vernieuwing kan behouden – Van pillen, poeders en patiënten naar zorgverlening aan cliënten: vijftig jaar farmacie in Haren Haren 1996
Nicolay, J.A.W. (red.) Opgravingen bij Midlaren – 5000 wonen tussen Hondsrug en Hunzedal Groningen 2008
Nicolay, J.; Tuin, B. Archeologisch spoorzoeken in het gebied rondom ‘De Bloemert’; een waarderend onderzoek bij Noordlaren (Gr.) en Midlaren (Dr.)
in: Paleo-Aktueel; vol. 16 (2004), pag. 63-70
Groningen 2005
Niemeijer, J.A. (red.) Kerkmensen onderweg, wat heeft ze bezield? – 150 jaar Gereformeerde Kerk Haren Haren 2002
Niemeijer, T. Mijn oorlogsjaren in Haren – Persoonlijke herinneringen van Theo Niemeijer aan de jaren 1940-1945 Groningen 2012
Noordhoff, L.J. Het echtpaar Reneman-Jullens en het gesticht Weltevreden te Harendermolen
in: Groningse Volksalmanak, jrg. 1959, pag. 13-33
Groningen 1959
Noordhoff, L.J. Nogmaals Weltevreden te Harendermolen
in: Groningse Volksalmanak, jrg. 1961, pag. 153-155
Groningen 1961
Oomen, H. Mysterie Hondsrug ontrafeld
in: Geografie, november/december 2014, pag. 30-33
2014
Oorschot, A.C. van; Winter, L. Haren, overal anders Haren z.j.
Polman, H. Naar school in Haren Haren 1992
Postel, D.J. Gemeentehuis Haren z.p. 2009
Prins-Poorter, P.A.C. Begraven in Noordlaren – een kleine historische kerkhofsociologie Noordlaren 1993
Prins-Poorter, P.A.C. Boerenland en Herenhand in Glimmen – een gehucht aan de Drentsche Aa van de twaalfde tot het einde van de zeventiende eeuw Glimmen 2007
Prins-Poorter, P.A.C. Onder het wakend oog van de stad – Noordlaren aan de Hunze en Glimmen aan de Drentsche Aa Glimmen 2005
Puister, H. ’t Aarmhuus van Noordloaren
in: Krödde; vol. 27 (2008), afl. 105 (veujoar), pag. 14
2008
Reitsma, J. De abdij Essen
in: Groningse Volksalmanak 1890, pag. 72-86
Groningen
Rutgers, J. Tussen Wel en Wee – Vijftig jaar Algemeen Welzijnsfonds (1957 – 2007) Groningen 2007
Rutgers, W. Glimmen – Dorp tussen Drentse A & Hondsrug (2 delen) Bedum 1986 1998
Rutgers, W. IJstijd – 110 Jaar IJsvereniging Glimmen 1892-2002 Haren 2002
Ruyter, T. de De Hunze tussen Zuidlaardermeer en Stad – Holocene ontwikkeling van de Hunze en het cultuurlandschap van de Onnerpolder en de Oeverpolder Groningen 2015
Schaïk, R.W.M. van; Margry, P.J.; Caspers, C.M.A. Glimmen: Heilig Sacrament
in: Bedevaartplaatsen in Nederland 1: Noord- en Midden-Nederland, pag. 365-365
Hilversum 1997
Schenk, I. Kroniek van het Noordlaarderbos – De woelige achtertuin van de stad Groningen Assen 2016
Schilder-Hutten, G. De geschiedenis van de Appèlbergen – hoe een landschap zijn verleden weerspiegelt Haren 2011
Scholtens, T. Verzamelingen, De Hortus
in: Botke, IJ. en Maring, H., Woellust en Welgelegen; tuinen en tuinieren in Groningen
Groningen 2010
Schreuder, Y. Reconstructie van het occupatiepatroon van Essen (bij Haren) 1971
Schroor, M.; Meijering, J. Golden Raand – Landschappen van Groningen Assen 2007
Siekmans, R. 650 jaar Onnen Onnen 1978
Siekmans, R. Onnen tot 2000 Haren 1999
Slageren, A.H. van Het Paterswoldse meer – Ontstaan en ontwikkeling Haren 1989
Sint Maartenscollege Lustrumboek 1986 – Sint Maartenscollege Haren – MMS Sint Walburg, 1946-1986 Haren 1986
Sint Nicolaasstichting Geloof in de toekomst; 50 jaar Sint Nicolaasschool Haren Haren 2004
Smit, G. Over de historische geografie van Haren (Gr.)
in: Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland, 25ste jaargang, nr. 2, pag. 81-104
Groningen 1975
Smit, G. Over de historische geografie van Onnen
in: Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland, 27ste jaargang, nr. 2, pag. 51-82
Groningen 1973
Smit, I.; Heidema, M. Wandelen in middeleeuws Groningen: op zoek naar kloosters en refugia Haren 2015
Spek, T. Landschapsbiografie van de Drentsche Aa Assen 2015
Spiekhout, A.G.M. Het kastelenlandschap van het Gorecht (ca. 1150 – ca. 1350) – Een interdisciplinaire studie naar de samenhang tussen de landschappelijke ligging, verschijningsvorm en de historische functie van middeleeuwse kastelen in het voormalige Gorecht (Provincie Groningen) Groningen 2012
Stapert, D.; Groenendijk, H. Kogelpotten langs de Oude Aa nabij het Friescheveen, Gem. Haren (Gr.)
in: Paleo-Aktueel; vol. 16 (2004), pag. 118-123
Groningen 2005
Storm, C.G. Vanaf de Tie tot op de Hunze – geschiedenis van de Onnervaart en schutsluis aan het Drentsche Diep 2010
Tammeling, B.P. Haren – Een portret Haren 1966
Tammeling, B.P. Haren, zoals het was Haren 1968
Tammeling, B.P. Haren, 60 jaar geleden – Een fotografische impressie van Haren in de eerste decennia van deze eeuw Haren 1978
Tammeling, B.P. Haren – Van vroeger tot nu Haren 1979
Tillema, S. ‘Naar de eischen des tijds ingericht’ : sanatorium Beatrixoord (1910-heden)
in: Stad & Lande : het verhaal van Groningen. – 24 (2015), nr: 2, p. 30-35
Groningen 2015
Timmer, A.C. Buitenhuizen in Haren – Wonen op stand Haren 1995
Timmer, A. Noordlaren van vroeger Noordlaren 1993
Volckmann, C.A.E. Gezondheidszorg in Haren Haren 2000
Veen, W.K. van der Ten tijde des avonds – Diakonale bejaardenhuisvesting te Groningen Groningen 1984
Verweij, M.; Brouwers, M. Nieuw Onnens Peil – De modernisering van een monumentaal pompgebouw
in: Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Jaargang 5, nummer 2, mei 2013, pag. 24-25
Visser Czn., J. Van Groningen naar Zuidlaren en Paterswolde : geïll. gids voor tochten naar en door Helpman, Haren, Harendermolen, De Punt, Noord-, Mid- en Zuidlaren, Vries, Eelde en Paterswolde Groningen 1903
Vleer, W.T. Het Paterswolde meer ontstond door een Friese kolonie aan de Drents-Groninger grens.
In: Nieuwe Drentse Volksalmanak, Jaargang 79, pag. 156-162.
1961
Vries, B. de Een huis van Weldadigheid – 200 Jaar Huize Weltevreden in Harendermolen Harendermolen 2006
Werners, H. Vervlogen jaren in Haren Haren 2018
Westerink, B.; Boetze, W.; Wetering, B. van de Een dwars dalletje
In: Hoogte op kleur – De Noord-Nederlandse landschappen verklaard vanuit de hoogtekaart, pag. 86-87
Groningen 2011
Westra, F. Sassenhein – een dorado onder Haren 2014
Woldring, H.; Niesink-van der Veen, Y.R.; Cleveringa, P. Vegetatiehistorie van de onverveende pingo ‘De oorsprong’ (Noordlaren, Gr.)
in: Paleo-Aktueel; vol. 19 (2008), pag. 174-183
Groningen 2008
Wolff, A. Een kooi op stand – de andere geschiedenis van de eendenkooi
in: Historisch geografisch tijdschrift; vol. 27 (2009), afl. 3, pag. 124-133
Utrecht 2009
Wolff, A.; Dijkstra, M.; Boetze, W. Eenden en eiken – Toekomst voor de eendenkooi van Glimmen Groningen 2011
Woltinge, I.; Johansen, L.; Stapert, D. Een Hamburgien vindplaats bij Sassenhein te Haren (Gr.), met speciale aandacht voor de functie van boren
in: Paleo-Aktueel; vol. 18 (2006), pag. 32-42
Groningen 2007