feb 152014
 

boomdonkeraanpassingDe boom stond langs het bospaadje een mysterie te wezen. Diepgeworteld in de grond met een gegroefde bast als van een eik, de stam met een dwarsdoorsnede van ongeveer 40 cm, op ooghoogte een duidelijke entring en daarna een grijsgladde bast als van een beuk. Deze eikenbeuk of beukeneik reikte zijn kruin al een 8 à 10 meter naar de hemel. Wat gek, dat kan niet, even foto maken en op het internet gooien – het Vroege Vogels Forum.
Ja, inderdaad, onmogelijk, dat kan niet, niet van dezelfde familie. Amateurs en experts bogen zich over het vraagstuk. Fotomontage, worden we gefopt door deze fotoshop? Iemand had ook iets dergelijks gezien in Frankrijk, iets met een plataan of zo. Een boomdeskundige suggereerde een haagbeuk, waarop een echte beuk was geënt, dan had je tenminste dezelfde DNA-familie. Een haagbeuk heeft wel een iets ruwere bast, maar ja, gezien de foto toch wel een eik. Wat voor blad heeft ie? De fotonen vol opinies vlogen door de lucht, maar het mysterie bleef.

Haren is net als die boom. Diepgeworteld in een ver verleden met al voor de jaartelling hier en daar nederzettingen op veilige droge plekken. Eeuwenlang een zwaar en weerbarstig bestaan, ruig als de gegroefde bast van een eik en dan…. even voor, tijdens en na de 2e wereldoorlog de plotselinge enting.
Het boerendorp werd beknot, land opgekocht, grond onteigend voor de bouw van villa`s, waar rijke fabrikanten, gepensioneerde herenboeren en notabelen gingen wonen onder het motto: “Waarom gaat gij niet buiten wonen als gij binnen zijt?” Het agrarisch karakter van het dorp werd geleidelijk aangetast. In de algehele wederopbouwingsgedachte na de oorlog werd de stam finaal gekapt. Historische gebouwen werden meedogenloos gesloopt, boerenbedrijven opgeheven, wegen geplaveid en leidingen aangelegd. Er verscheen een overdekt winkelcentrum, kantoor en flatgebouwen rezen uit de grond, men zocht een oplossing voor de vele bejaarden in de bouw van verzorgingsflats en een kabouterdorp. Het was nog niet de tijd van actiegroepen en not-in-my-backyard-fetisjisten.
De enting had plaats gevonden en de boom groeide gewoon door als een prachtige beuk.
Bomen willen graag zelfstandig blijven en niet versnipperd worden in de moloch-machine van de stad Groningen.

Februari 2014  – Lineke van Geest